Kontakt+46 (0) 42 151 910

Bil- och underleverantörsindustrin

Bil- och underleverantörsindustrin

Snabb och tillförlitlig intralogistik är avgörande för effektiv försörjning av produktionslinjen och reservdelshantering.

Bil- och underleverantörsindustrin är en av de mest betydelsefulla och innovativa sektorerna i världen. Men även inom denna sektor finns det ett antal komplicerade logistiska utmaningar som måste lösas. Varje timme räknas och reservdelslogistiken för personbilar och arbetsfordon måste fungera för att undvika kostsamma produktionsstopp. Dessutom är det nödvändigt att säkerställa en tillförlitlig försörjning till produktionslinjerna för att komplexa produktionssystem ska fungera effektivt. Logistikkostnader och lager är nyckelfaktorer i denna mycket konkurrensutsatta miljö. Ofta används specifika lastbärare för bilar, vilka integreras perfekt med BITOs lagringssystem.