Kontakt+46 (0) 42 151 910

Livsmedelsindustrin

Livsmedelsindustrin

Branschanpassade förvaringslösningar för livsmedelsindustrin som möter kraven på alla nivåer i förädlingskedjan.

Över 50 års erfarenhet av projektförsäljning
BITO är marknadsledare inom lagring och materialhantering sedan mer än 50 år, den volymintensiva livsmedelsindustrin är en av våra prioriterade målgrupper. Vi är kända som en pålitlig och innovativ partner i planeringen och införandet av komplexa lagrings- och plocklösningar. Vårt tydliga fokus på marknadens behov har hjälpt oss att behålla och stärka denna position. Vi hjälper våra kunder att skapa konkurrensfördelar genom vår expertis inom intralogistiska processer. I denna broschyr (på engelska) hittar du mer information om BITOs produkter och lösningar för livsmedelsindustrin samt branschspecifika trender och frågor, kompletterat med fallstudier.

Vårt fokus
Fördjupad kunskap om branschen och branschspecifika trender.
Kompetent rådgivning och kundorienterad planering från våra säljare i hela Europa.
Branschanpassade lösningar på alla nivåer i försörjningskedjan.
Omfattande service, från rådgivning på plats till eftermarknad.