Kontakt+46 (0) 42 151 910

Tillverkningsindustrin

Tillverkningsindustrin

Produktionen bygger på robusta och intelligenta lagringslösningar.

Kundkrav
Tillverkningsindustrin är beroende av tillförlitliga, robusta och flexibla logistiksystem – oavsett om det gäller metallbearbetning, kemisk industri eller anläggningskonstruktion. Råvaror och halvfabrikat måste finnas tillgängliga exakt när de behövs. Transparenta lagernivåer och materialflöden, vilket möjliggörs genom RFID och streckkoder, är en av flera kritiska faktorer i produktionslogistik. Eftersom den tekniska utvecklingstakten fortsätter att öka måste intralogistiken kunna samordna allt mer flexibla volymer och produktvarianter. En perfekt balanserad logistik är grunden för att ta internationella marknadsandelar inom industriell produktion.

Trende
Kortare utvecklingstider och produktlivscykler kräver flexibla och dynamiska logistiksystem.
Det behövs anpassningsbara lager för att hantera det växande antalet produktvarianter och skiftande lagernivåer.

Pålitliga, intelligenta lagringssystem integreras skarvlöst i materialflöden med hjälp av streckkoder och RFID.