Kontakt+46 (0) 42 151 910

Försäljning/leverans

Försäljnings/- leveransvillkor

Allmänna försäljnings/-leveransvillkor för BITO Lagersystem

1. Offert/Priser

Om inget annat är avtalat , är alltid offerten baserad på gällande dagspriser. Priserna uppges alltid exkl. moms. Ritningar och offerter som BITO Lagerteknik A/S har utarbetat får ej delges tredjepart utan skriftligt godkännande. Ritningar utarbetade av BITO Lagerteknik A/S förblir dess egendom. 

2. Leveranser

Om inget annat är angivet, är leveransvillkoren fritt lager. Leverans sker med lastbil på mottagarens risk och bekostnad. Eventuella skador eller liknande vid transport är således mottagarens ansvar. Om inget annat är avtalat, debiteras 95 SEK per EUR-pall vid leverans. 

3. Montage

Det är förutsatt, att montaget alltid utförs på normal arbetstid om ej annat skriftligen är avtalat. Lokalen skall vara iordningställd och klar och med plats för samtidig lagring av delarna för montage. Nödvändig truckassistans ställs till förfogande av köparen. Golvjämnheten skall följa angivelserna i FEM 9.831, - om så inte är fallet vid montagestart kommer BITO att debitera för extra arbete och material. I de fall hyll/pallställen skall bultas i golvet skall köparen upplysa säljaren om det eventuellt finns krav på max borrdjup. 

4. Ändringar

Ändringar i ett projekt efter orderbekräftelse kan komma att medföra ändring av leveranstiden. Föreligger det inte ett skriftligt avtal om ändringens pris, utförs denna och debiteras enligt gällande dagspriser. BITO Lagerteknik A/S förbehåller sig rätten till produkt- och prisändringar utan att meddela detta, med mindre än att annat har skriftligen avtalats mellan parterna. 

5. Reklamation

Eventuella reklamationer måste ske vid varans ankomst och noteras på fraktsedeln, eller för varor med pappersemballage senast 5 dagar efter mottagandet. Reklamationer skall ske skriftligen till BITO Lagerteknik A/S. Eventuella reklamationer förskjuter ej förfallodagen för faktureringen. 

6. Returvaror

Standard katalogvaror tas i retur efter avtal om godkänd retur. Returnerade varor krediteras till det fakturerade värdet med ett omkostnadsavdrag på 20 %. Returnering sker på bekostnad av den part som önskar att returnera varorna. 

7. Garanti

Samtliga levererade varor från BITO Lagerteknik A/S omfattas av 12 månaders garanti mot fabrikationsfel; för plastlådor 5 år. Reklamationer skall skickas skriftligen senast 8 dagar efter att leverans har skett. Garantin gäller ej vid felaktig användning och/eller om varan har reparerats av en ej auktoriserad reparatör utan godkännande från BITO Lagerteknik A/S. Garantin täcker enbart för levererade varor och tjänster. BITO Lagerteknik A/S kan inte hållas ansvarig för skador annat än för de levererade varor och tjänster.

8. Betalningsvillkor

Om inget annat angivits netto kontant. Vid försenad betalning beräknas påminnelseavgiften och dröjsmålsräntan på 2,5% per påbörjad månad.

BITO Lagerteknik A/S påtar sig inget ansvar för byggnader eller fundament, där våra produkter monteras upp.