Kontakt+46 (0) 42 151 910

Försäljnings-/leveransvillkor

Försäljnings-/leveransvillkor

Allmänna försäljnings-/leveransvillkor för BITO Lagersystem

1. Offerter/Priser

Om inget annat är skriftligen avtalat, är alltid offerten baserad på gällande dagspriser. Priserna uppges alltid exkl. moms. Ritningar och offerter som BITO Lagerteknik A/S har utarbetat, får ej delges tredje part utan skriftligt godkännande. Ritningar utarbetade av BITO Lagerteknik A/S förblir dess egendom.

2.     Leverans

Om inget annat är skriftligen avtalat, är leveransvillkoren fritt lager. Leverans sker med lastbil på mottagarens risk och bekostnad. Eventuella skador eller liknande vid transport är således mottagarens ansvar. Om inget annat är skriftligen avtalat, debiteras 95 SEK per EUR-pall vid leverans.

3.     Montage

Det är förutsatt att montaget alltid utförs på normal arbetstid om ej annat skriftligen är avtalat. Lokalen skall vara iordningställd och klar och med plats för samtidig lagring av delarna för montage. Nödvändig truckassistans ställs till förfogande av köparen. Golvjämnheten ska följa angivelserna i FEM 9.831. Om så inte är fallet vid montagestart, kommer BITO Lagerteknik A/S debitera för extra arbete, material och ev. väntetid. I de fall hyll-/pallställen ska bultas i golvet, skall köparen upplysa säljaren om det finns specifika krav, exempelvis på maximalt borrdjup.

4.     Ändringar

Ändringar i ett projekt efter orderbekräftelse, kan komma att medföra ändring av leveranstiden. Föreligger det inte ett skriftligt avtal om ändringens pris, utförs denna och debiteras enligt gällande dagspriser. BITO Lagerteknik A/S förbehåller sig rätten till produkt- och prisändringar utan att meddela detta, med mindre än att annat har skriftligen avtalats mellan parterna.

5.     Reklamation

Eventuella reklamationer måste ske vid varans ankomst och noteras på fraktsedeln, eller för varor med pappersemballage senast 5 dagar efter mottagandet. Reklamationer skall ske skriftligen till BITO Lagerteknik A/S. Eventuella reklamationer förskjuter ej förfallodagen för faktureringen.

6.     Returer

Standard katalogvaror tas i retur efter avtal om godkänd retur. Returnerade varor krediteras till det fakturerade värdet med ett omkostnadsavdrag på 20%. Returnering sker på bekostnad av den part som önskar att returnera varorna.

7.     Garanti

Samtliga levererade varor från BITO Lagerteknik A/S omfattas av 12 månaders garanti mot fabrikationsfel; för plastlådor 5 år. Garantin gäller ej vid felaktig användning och/eller om varan har reparerats av en ej auktoriserad reparatör utan godkännande från BITO Lagerteknik A/S. Garantin täcker enbart levererade varor och tjänster. BITO Lagerteknik A/S kan inte hållas ansvarig för skador annat än för levererade varor och tjänster.

8.    Betalningsvillkor

Om inget annat skriftligen avtalats, är betalningsvillkoren netto kontant. Vid försenad betalning beräknas påminnelseavgiften och dröjsmålsräntan på 2,5% per påbörjad månad.

BITO Lagerteknik A/S påtar sig inget ansvar för byggnader och fundament där våra produkter monteras.