Kontakt+46 (0) 42 151 910

Holmbergs

Holmbergs väljer Bito Lagersystem för en helhetslösning av plocklager

Holmbergs är Malmös största tryckeri, med ett nytt modernt lager och kontor placerat längs E20 på Svågertorp Med över 100 anställda ställer verksamheten stora krav på ett modernt och funktionellt lager. Holmbergs har investerat i ett nytt färdigvarulager med över 5400 pallplatser, där hanteras tusentals trycksaker varje dag.

Utmaningen. För att kunna hålla ett lager med många artiklar, som hanteras i olika kvantiteter och frekvens krävs en flexibel lagerinredning. Genom att välja Bito Lagersystem som helhetsleverantör har man fått detta. I ett tidigt skede var projektledare från BITO med i planeringen av det nya lagret för kunden. 

Lösningen. Pallställssystemet PRO med genomloppshyllor för kartong och utdragsenheter på golvnivå för pall.

Pallställssystemet PRO från BITO har en av marknadens högsta kvalitet. Den välutvecklade designen som möjliggör höga laster med bibehållen säkerhet är optimal vid höglager. Med BITOs väldimensionerade och konstruerade balksystem tillåts kunden att ha en hög last per balknivå samtidigt med tre pallar i bredd. Fördelen för kunden är en säker konstruktion och platsbesparande installation, detta ger kunden fler totalt antal pallar på sitt lager. Den unika boxprofilen på balkar säkerställer en lång livslängd med minimalt behov av underhåll och service. Balkens konstruktion gör att den klarar sig bättre emot lättare påkörningar.

Vid lättare påkörningar absorberar balken kraften från exempelvis trucken utan att deformeras vilket reducerar behovet av reservdelar och reparationsarbete. Detta sänker underhållskostnaderna till ett minimum. Med den årliga besiktningen som BITO erbjuder får man ett kvitto på detta. 

För att optimera ett plocklager krävs flexibla lösningar. Genomloppshyllor för kartong och utdragsenheter på golvnivå för pall från BITO Lagersystem hjälper till med detta. Genomloppsramar möjliggör att hantera ett stort antal produkter samtidigt som plockgången hålls kort. Den bakomliggande bufferten för varje produkt gör att påfyllning sker på ett effektiv och ergonomiskt sätt. Med genomloppshyllor på de platser som nås från golvet har de produkter med högst omsättning den effektivaste hanteringen. Utdragsenheter på golvet gör att skrymmande artiklar plockas direkt från lastpallar på ett ergonomiskt sätt.

Holmbergs val av BITOs helhetslösning där vi tillsammans med kunden utvecklar en unik och optimal helhetslösning, kombinationen av pallställ med pallutdragsenheter och genomloppsramar bidrar till en ergonomisk, effektiv och optimal hantering. BITO är stolta över att kunna erbjuda dessa flexibla lösningar.