Kontakt+46 (0) 42 151 910

Vårdapoteket

Vårdapoteket väljer BITO MBD låda

Vårdapoteket distribuerar medicin till apotek på sjukhus över hela Sverige. Att transportera dyrbar och känslig medicin är förknippat med höga krav på temperatur och säkerhet. För att möta dessa krav har BITO levererat 2 000 st MBD lådor i kundspecifik färg med termo inlägg.

Utmaningen. Från kunden ställdes höga krav på lådan – säkerhet, lång livslängd, kundspecifik färg, staplingsbar och möjligheten att bibehålla en låg temperatur under hela transporten. Behållaren skulle även kunna levereras i olika storlekar. Som tillverkare kan BITO erbjuda kunden MBD lådan som har ett mycket brett tillbehörs och storleks program. Med tillvalet termo inlägg kunde även bibehållningen utav låga temperaturer under hela flödet som var upp till 8 timmar hållas.

Lösningen. Med valet av den flexibla MBD lådan kunde kunden hitta ett mycket prisvärt och enormt stort program av varianter och tillval. Lådan har som standard EUR‐pall, staplingsbar både som tom och full. Med kundens val om ett fast klafflock sparade man utrymme och vann effektivitet från början till slut.