Kontakt+46 (0) 42 151 910

Willab Garden

Willab Garden – hastighet och utrymme för varor modell större

Willab Garden ser till att slutkunderna kan odla växter i växthus av hög kvalitet men har stött på begränsningar i sin egen tillväxt. Implementering av nya lagerlokaler har varit grunden för framtida tillväxt och förbättrad effektivitet.

Utmaning: Brist på utrymme och för många begränsningar för tillväxt. Willab Garden ligger i ett område med mycket strikta bestämmelser för bygglov, där bara låga byggnader tillåts. Detta innebär höga kostnader per kvadratmeter för lagerlokaler. Fram till nu har standardsystem för lastpallar använts i Willab Gardens slutproduktlager med överhäng och höjder på ungefär 2 500 mm. På grund av dessa utmaningar, tillsammans med behovet av framtida hantering enligt FIFO-principen för varor och utrymme för tillväxt, har Willab Garden investerat i nya lagerlokaler som möter dessa framtida standarder för lager och logistik.

Lösning: BITO PLS – rörliga lastpallar med transportband i två våningar. Tillsammans med BITO har vi utformat en ny struktur för lagerlokalen. Huvuduppgiften har varit att optimera användningen av den begränsade takhöjden och av kvadratmeterutrymmet – och samtidigt möta hanteringskraven enligt FIFO. Lösningen är lastpallssystemet BITO med lastpallar där slutprodukter lastas i ena änden av systemet och sedan förflyttas nerför en smal passage på metallskenor på ett transportband och hämtas upp i den andra änden för transport. Lösningen för Willab Garden har utformats i ett tvåvåningssystem – varje våning består av 18 transportband för lastpallar med ett djup som motsvarar 17 lastpallar. Systemet kunde installeras och tas i bruk endast två månader efter beställningen.

”Vi är mycket nöjda med hela samarbetsprocessen med BITO. Från de första mötena som handlade om att hitta rätt lösning för vår lagerlokal, fram till leveransen av vårt nya lagersystem på bara två månader. Vi har använt systemet ett tag nu och ända från början har vi upplevt betydelsefulla fördelar vad gäller enklare och effektivare hantering” - Stefan Overby, Warehouse & Logistics Manager, Willab Garden

Resultat: Större kapacitet och LEAN hantering. Nu har systemet varit i drift i några månader och Willab Garden har upplevt följande förbättringar i verksamheten:

  • FIFO-kraven har uppnåtts.
  • Lagerkapaciteten per kvadratmeter har mer än fördubblats.
  • Varje vara har nu sin egen plats, vilket har gjort hanteringen mer effektiv.
  • Det är ordning och reda på allt och utrymmena är enklare att hålla rena, vilket också är viktigt för Willab Garden.

Om Willab Garden. Willab Garden utvecklar, tillverkar, marknadsför och levererar växthus till den privata marknaden i de nordiska länderna. Produktion och lagerlokaler är belägna i huvudanläggningen i Båstad, Sverige.