Kontakt+46 (0) 42 151 910

Djupstapling / Drive-in

DJUPSTAPLING / DRIVE-IN

Inkörsställ möjliggör hantering av flera lastpallar efter varandra i djupled på varje lagernivå. Med denna möjlighet kan optimalt yt- och rumsutnyttjande uppnås. Omloppstiden för lastpallarna i stället är i regel lång - kan också användas som säsongslager.

  • Ekonomisk kompaktlagring
  • Optimalt yt- och rumsutnyttjande
  • Stort volymsutnyttjande
  • Säkerlagring av tryckkänsliga varor och ojämnt lastade lastpallar

QUICK-LINK: projektguide


PROmotion Shuttle

Ger en mycket hög grad av lagringskapacitet, är djuplagring och hämtningssystemet BITO Promotion ett intressant alternativ till drive-in, push-back och genomloppssystem.

  • Batteridrivna, fjärrstyrda skyttlar flyttar pallar fram och tillbaka på banan
  • Omflyttning av Promotion enheten sker med standard gaffeltruck
  • Arbetet enligt FIFO / LIFO principer
  • Oöverträffad säkerhetspaket

QUICK-LINK: projektguide / specialbrochure / video