Kontakt+46 (0) 42 151 910

Entresoler

entresoler

ENTRESOLER - FRISTÅENDE OCH HYLLSTÄLLSBASERAT

Utnyttjandet av den befintliga hallvolymen har väsentlig betydelse för lageranläggningens lönsamhet.

  • Ett välutnyttjat utrymme leder indirekt till att byggnadsytan verkar flere gånger större
  • Kompakt lagring av lätta till medeltunga förpackningar
  • Samtidig plockning på flere våningar leder till väsentligt bättre uppdragsekonomi
  • Överskådliga investeringskostnader, eftersom ställkomponenterna samtidigt fungerar som bärande konstruktion för gångar och plattformar
  • CE-märkning

QUICK-LINK: produktkatalog  /  projektguide


Hyllställsbaserat entresoler (MGA)

Hyllställ anordnade i flera våningar - vare sig det gäller en självständig lösning eller en del av en totallösning med olika lagersystem - ökar largest effektivitet. Byggnadens ytmässiga utyttjandegrad blir indirekt mångfaldigad.

QUICK-LINK: projektguide