Kontakt+46 (0) 42 151 910

Genomloppshyllor

GENOMLOPPSHYLLOR

Genom att arbeta efter principen "Gods till plockare" uppnår man en högre effektivitet samtidigt som arbetsmiljön förbättras. Genomloppställ för såväl pallar som lådor och kartonger möjligör detta till en betydligt lägre kostnad än automation. I kombination med separat plock och påfyllandsgångar skapas en säkrare arbetsplats där medarbetarna kan focusera på uppgiften och utföra den så effektivt som möjligt. Flödet av gods i systemet skapar även automatiskt ett FIFO princip som säkerstället kvalitet och ordning.

  • Spara tid - upp till 70%. Korta avstånd. God överblick över alla tillgängliga artiklar
  • Spara plats - upp till ca. 30%. Kompaktlagring av styckegods. Separata plocknings- och påfyllningsgångar 
  • FIFO-principen. Bevakning av partier och hållbarhetsdatum
  • God överblick över alla tillgängliga artiklar.

QUICK-LINK: produktkatalog / projektguide / video