Kontakt+46 (0) 42 151 910

Grenställ

GRENSTÄLL

Grenställ utgör ett flexibelt lagringssystem som rymmer ett brett spektrum av långa laster, såsom profiler och rör, pallgods , timmer och stål arkmaterial samt skrymmande gods. Alla komponenter kan tillverkas för att passa individuella behov.

  • Hög kvalitet, tillverkas i vår egen fabrik i Tyskland
  • Brett urval av stolpar och fribärande armar för att passa dina behov
  • Optimal dimensionell planering för att säkerställa att inredningar dimensioner passar dina produkter
  • Optimal platsutnyttjande
  • Integrering i befintliga lager- och logistikkoncept

QUICK-LINK: produktkatalog / projektguide


Mobilt grenställ PROmobile

grenställ

Mobila hyllsystem möjliggör genom sin kompakta lagring, beroende på det använda systemet, en mellan 100% och 180% högre lagerkapacitet resp. en ytbesparing på upp till 50%. Mobila hyllsystem baseras på vanliga hyllställ-, grenställ eller pallställsystem i kombination med parallellt med varandra skjutbara, lätta eller tunga vagnar, som bara behöver en betjäningsgång för att komma åt de de lagrade varorna.

  • Bättre ytutnyttjande - upp till 50%
  • Ökning av largest kapacitet - upp till 180%
  • Förbättring av lägrets överblickbarhet
  • Ekonomisk lagring

QUICK-LINK: specialbrochure / video1 / video2