Kontakt+46 (0) 42 151 910

Grenställ

GRENSTÄLL

Grenställ utgör ett flexibelt lagringssystem som rymmer ett brett spektrum av långa laster, såsom profiler och rör, pallgods, timmer och stål arkmaterial samt skrymmande gods. Alla komponenter kan tillverkas för att passa individuella behov.

  • Hög kvalitet, tillverkas i vår egen fabrik i Tyskland
  • Brett urval av stolpar och fribärande armar för att passa dina behov
  • Optimal dimensionell planering för att säkerställa att inredningar dimensioner passar dina produkter
  • Optimal platsutnyttjande
  • Integrering i befintliga lager- och logistikkoncept

QUICK-LINK: produktkatalog / projektguide


Mobilt grenställ PROmobile

grenställ

Mobila hyllsystem möjliggör genom sin kompakta lagring, beroende på det använda systemet, en mellan 100% och 180% högre lagerkapacitet resp. en ytbesparing på upp till 50%. Mobila hyllsystem baseras på vanliga hyllställ-, grenställ eller pallställsystem i kombination med parallellt med varandra skjutbara, lätta eller tunga vagnar, som bara behöver en betjäningsgång för att komma åt de de lagrade varorna.

  • Bättre ytutnyttjande - upp till 50%
  • Ökning av largest kapacitet - upp till 180%
  • Förbättring av lägrets överblickbarhet
  • Ekonomisk lagring

QUICK-LINK: specialbrochure / video1 / video2