Kontakt+46 (0) 42 151 910

Sortimentslådor

Sortimentslådor [BITOBOX CTB] [BITOBOX SK] [BITOBOX RK]

sortimentslådor

Sortimentslådor anpassade för BITOs hyllsystem:

Optimala egenskaper tack vare plan botten och rundade kanter
Förenklar hanteringen
Stor invändig volym
Hög stabilitet och säker stapling
Stort tillbehörsprogram.

QUICK-LINK: produktkatalog / specialbrochure