Kontakt+46 (0) 42 151 910

Rullställ

RULLSTÄLL PROFLOW

Genomloppsställ för pallar har blivit allt viktigare inom materialflödestekniken. Förutom bättre utnyttjande av lagerutrymmet har genomloppslösningar också fördelar när det gäller ekonomiska aspekter. Långtradarnas stilleståndstider, gaffeltruckarnas körvägar reduceras när flödet optimeras. Utnyttjandet kan effektiviseras med upp till 60% jämfört med konventionella pallställ.

QUICK-LINK: projektguide / video / video (pallseperator)


Genomloppsställ - FIFO

Vid inlastning placeras pallen alltid på samma ställ från fyllnadsgången. Rullbanorna transporterar godset frammåt och fyller kontinuerligt på plockplatsen som allid är redo för plockning från plockgången.

  • Allra lämpligast vid del- och hel- automatisering
  • Hög utnyttjandegrad av hallvolymen
  • Påfyllning och plockning kan utföras samtidigt
  • Kompatibel för papperslös orderplockning
  • Uppdragsspecifik turläggning

Push back - LIFO

Detta system lastar in och ut pallarna från samma plats. Lagringen sker på rullbanor i djupet på ett effektiv sätt. När en pall plockas rullar nästa pall automatiskt fram.

  • Platsbesparande, eftersom det bara behövs en passage för gaffeltruckar
  • Högre utnyttjandegrad av hallvolymen
  • Alla positioner finns alltid tillgängliga på ställets hämtningssida (motsats inkörshyllor)
  • Särskilt lämpligt för breda artikelsortiment