Kontakt+46 (0) 42 151 910

Genomloppsställ - FIFO

Genomloppsställ - FIFO

Vid inlastning placeras pallen alltid på samma ställ från fyllnadsgången. Rullbanorna transporterar godset frammåt och fyller kontinuerligt på plockplatsen som allid är redo för plockning från plockgången.

  • Allra lämpligast vid del- och hel- automatisering
  • Hög utnyttjandegrad av hallvolymen
  • Påfyllning och plockning kan utföras samtidigt
  • Kompatibel för papperslös orderplockning
  • Uppdragsspecifik turläggning