Kontakt+46 (0) 42 151 910

Push back - LIFO

Rullställ - LIFO

Vid lagring enligt LIFO-principen (Last in, First out) sker in- och utlastning av pallar från samma plats. Rullstället placeras ofta mot en vägg då det bara behövs en truckgång, vilket ger en mycket kompakt och platsbesparande lösning. Vid inlastning pressas pallen in i rullbanan, det här systemet kallas därför också för push-back. När en pall plockas ut rullar nästa fram automatiskt. Eftersom rullbanorna lutar svagt nedåt är de försedda med bromsrullar, vilket ger ett jämt, kontrollerat flöde och minskar risken för olyckor.